I mai er en viktig dag for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Rundt omkring i landet har parolen vår om et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja samlet veldig mange i 1.-maitoget. Vi har holdt denne fanen høyt i ti år, enkelte plasser den har vært omdiskutert, og den har skapt splid. Men vi har gjennom årene opplevd stadig større tilslutning. Våre argumenter for å sette natur og bærekraftige framtidsrettede næringer foran oljeindustrien i disse havområdene har nådd fram. Folkeaksjonen er ti år i år, og i år kan vi endelig gå under parolene våre med et stortingsflertall i ryggen. Arbeiderpartiets flotte og klare vedtak fra landsmøtet i april som legger bort kravet om konsekvensutredning sikrer dette.

Men fanene våre må fortsatt holdes høyt. Oljelobbyen, Høyre og Fremskrittspartiet maner til fortsatt kamp for å sette i gang en åpningsprosess. Folkeaksjonens mål er varig petroleumsfrie områder utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, og dette må vi kjempe for fortsatt fram til Stortingsvalget i 2021.

Men i år på 1. mai skal vi feire at vi har fått Arbeiderpartiet på laget. Det er stor seier for havet, kysten og alle som driver bærekraftige næringer basert på våre fantastiske evigvarende ressurser.

LEVE HAVET OG GOD 1 MAI TIL ALLE!