Vinteren i Nord-Norge skaper utfordringer også for de nye ambulansehelikopterne på basen i Evenes. Det kom fram under tirsdagens dagskonferanse om kirurgisk akuttberedskap i nord. Oversikten gjelder avviste og avbrutte oppdrag i 2015. Statistikken ble lagt fram av klinikkoverlege Mads Gilbert ved UNN.

 

1. Uke 49; fire av 11 oppdrag (36 prosent)

2. Uke 50; tre av 11 oppdrag (27 prosent)

3. Uke 51; fire av 8 oppdrag (50 prosent)

4. Uke 52; fire av 12 oppdrag (33 prosent)

5. Uke 53; ett av 12 oppdrag (8,3 prosent)

Basen ble åpnet 1. mai. De første fire månedene, det vil si mai, juni, juli og august, ble bare to av 236 oppdrag avbrutt. I prosent, 0,8.

Kilde: Overlege Bård Rannestad, Akuttmedisinsk klinikk, UNN.

 

– Dere må slåss

Klinikkoverlege Mads Gilbert ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN), har ett råd til lokalpolitikere.

 

– Slåss. Organiser dere tverrpolitisk. Det er det eneste stortingspolitikerne forstår, sier han.

Og han mener det nytter, fordi forslagene i Nasjonal Helse- og sykehusplan, som skal behandles av Stortinget i løpet av våren, ikke er fundamentert faglig.

– Dette handler ikke om fag, men om politikk. Dette handler om en regjering som ønsker å privatisere norske sykehus, sier Gilbert.

Få politikere på konferansen

Helse Nord RHF inviterte tirsdag til dagskonferansen «Nasjonal helse- og sykehusplan – kirurgisk akuttberedskap i nord».

Planen er oversendt Stortinget, og skal etter planen behandles der i løpet av våren.

Ifølge Helse Nord RHF meldte det seg rundt 120 deltakere til konferansen. Bare rundt 16 av disse er politikere.

De øvrige deltakerne var i stor grad medisinske fagfolk.

Dette til tross for at planen underveis i konferansen, ble kalt et «politisk manifest».

Stortingspolitikerne Kristin Ørnen Johnsen og Torgeir Michaelsen, sistnevnte nestleder i Stortingets helse- og omsorgskomite, sier de i behandlingen vil se på de store linjene, og ikke gå konkret inn og definere hvilke funksjoner enkelte sykehus skal ha.

– Stortinget skal ikke bestemme hvilke sykehus som skal miste akuttberedskapen. Det skal avgjøres lokalt, sier Michaelsen.