1. nyttårsdag hvert år samler Bull inn oversikt over hvor mange som er behandlet for øyeskader etter nyttårsfeiringa fra alle øyeavdelingene i hele landet.

10 personer fikk øyeskader av nyttårsfyrverkeri. Dette er en reduksjon på fem siden i fjor.
- Tre av de ti er alvorlig skadde. De syv andre har øyeskader som er moderat alvorlige. En mann opplevde at effektbatteriet eksploderte i det han tente på, men siden han hadde vernebriller fikk han bare moderat alvorlig øyeskade, men brannskader i ansiktet. Uten vernebriller ville det gått svært dårlig med øynene. En annen mann og ei kvinne som brukte vernebriller da de tente på, slapp og unna med moderat alvorlige skader i øyet, sier Nils Bull, overlege ved Augeavdelinga, Haukeland universitetssjukehus i en pressemelding.

6 menn, to gutter og to kvinner

– Tre av de skadde var tilskuere. To gutter manipulerte et effektbatteri og fikk også skader ellers på kroppen.

– Åtte av skadene skjedde ved bruk av effektbatteri, to av disse ved manipulering med åpning av batteriet. For to av skadene har man ikke opplysninger om type fyrverkeri. To batteri eksploderte straks da lunta ble tent. To veltet, det ene av de da det ble flyttet på etter påtenning, begge ga alvorlige øyeskader. En person lente seg over batteriet ved påtenning da det ikke tok fyr ved første forsøk. Et batteri gikk ikke av, men lunta utvendig var brent opp. Batteriet ble åpnet og lunta på innsida tent på og vedkommende ble rammet i ansiktet.

– På 16 år har det vært 250 øyeskader, i tillegg kommer handskader, brannskader og mange mindre skader behandlet på legevaktene. Det er mye uvettig bruk og bevisst misbruk av fyrverkeri med skyting mot personer og påtenning innendørs.

– Fra mitt faglige ståsted som øyelege mener jeg at politikerne bør innføre forbud mot fyrverkeri. Jeg tror at den eneste måten å få slutt på disse skadene er ved å hindre tilgangen, sier Bull.

Definisjoner på øyeskadetypene:

Alvorlig øyeskade: Er forventa å gi betydelig synsreduksjon.

Moderat alvorlig øyeskade: Kraftig akutt skade, men er ikke forventet å gi betydelig synsreduksjon.

Lette øyeskader: Blir behandlet ved legevakt og er ikke regnet med i denne oversikten. Ofte blir det etteranmeldt skader de første dagene etter nyttår, slik at det opprinnelige skadetallet blir justert opp.


Øyeskader etter nyttårsaften på landsbasis fra de siste årene:

2020/21: 10 skader- tre alvorlige og 7 moderat alvorlige

2019/20: 15 skader- 4 alvorlige og 11 moderat alvorlige (4 etteranmeldte skader 2. nyttårsdag)

2018/19: 16 skader- 5 alvorlige og 11 moderat alvorlige

2017/18: 9 skader- 3 alvorlige og 6 moderat alvorlige

2016/17: 12 skader- 4 alvorlige og 8 moderat alvorlige

2015/16: 18 skader – 6 alvorlige og 12 moderat alvorlige

2014/15: 16 skader – 4 alvorlige og 12 moderat alvorlige

2013/14: 15 skader – 7 alvorlige og 8 moderat alvorlige

2012/13: 17 skader – 5 alvorlige og 12 moderat alvorlige

2011/12: 16 skader – 4 alvorlige og 12 moderat alvorlige

2010/11: 17 skader – 6 alvorlige og 11 moderat alvorlige

2009/10: 10 skader – 3 alvorlige og 7 moderat alvorlige

2008/09: 10 skader – 5 alvorlige og 5 moderat alvorlige

2007/08: 21 skader – 6 alvorlige og 15 moderat alvorlige

2006/07: 20 skader – 3 alvorlige og 17 moderat alvorlige

2005/06: 28 skader – 6 alvorlige og 22 moderat alvorlige

Noen tall er gått opp i forhold til tidligere års rapporter på grunn av etteranmelding av skader.