11.000 bedrifter i Nord-Norge har stanset driften

Alt avhenger av hvor lenge koronakrisen vil vare.