14 kontrollteam på plass under vinterfisket:- Vil gi en mer effektiv ressurskontroll

 En ny avtale mellom Fiskeridirektoratet og arbeidstakerorganisasjonene gir mer effektiv ressurskontroll enn før. Den nye avtale gjør at 14 kontrollteam er på plass i skreisesongen.