- 15–20 klager på 400 vedtak i året vil jeg ikke si er mye

Det sier enhetsleder for Næring, plan og utvikling, Karl Erik Nystad