150 000 kroner i tilskudd til klimanettverk

Miljødirektoratet har innvilget et tilskudd på 150 000 kroner til Interkommunalt klimanettverk for Lofoten.