Utrykningspolitiet gjennomførte fredag kveld en fartskontroll langs E10 på Lofast.

Resultatet av fartskontrollen ble 16 forenkla forelegg, hvor høyeste hastighet ble målt til 100 km/t i 80-sona.