2019 ble et godt år for selskapet John Sverre leder. -Har oppdrag ut hele 2020

Den maritime verkstedbedriften i Kabelvåg kunne avslutte fjoråret enda litt bedre enn 2018, viser tall fra Brønnøysundregistrene.