Tall fra Nav Nordland viser at det ved utgangen av mai 2022 er det registrert 1 555 helt ledige arbeidssøkere i Nordland.

– Dette utgjør 1,3 prosent av arbeidsstyrken og er den laveste ledigheten noen gang i fylket. Kun Trøndelag (1,2 prosent) har lavere ledighet enn Nordland, heter det i en pressemelding.

– Stor nedgang

I tillegg til de helt ledige arbeidssøkerne er det 1 063 delvis ledige og 535 arbeidssøkere på tiltak. Dermed er det registrert totalt 3 153 arbeidssøkere i Nordland, som utgjør 2,6 prosent av arbeidsstyrken. Av disse er det 524 som er permitterte, noe som er en liten økning fra forrige måned. Over halvparten av de permitterte kommer fra fiskeindustrien.

I Lofoten var 235 personer helt uten arbeid. Det var 238 færre enn på samme tid i fjor.

Kommune ledige Mai-21/mai-22)

Røst 8 – 2

Værøy 19 -20

Moskenes 11 – 41

Flakstad 8 – 15

Vestvågøy 98 – 73

Vågan 91 – 87

Rekordmange utlyste stillinger

I mai er det registrert 3 283 ledige stillinger i Nordland, og totalt hittil i år 16 120 stillinger. Det utgjør 70 prosent av antallet utlyste stillinger for hele 2021 i Nordland, da det var rekordår for ledige stillinger.

– Nordland har fortsatt flere utlyste stillinger enn registrerte arbeidssøkere. Det stramme arbeidsmarkedet underbygges av vår nylig publiserte bedriftsundersøkelse, som viser at virksomhetene i Nordland kunne tilsatt omtrent 5 000 flere om de fikk tak i rett kompetanse. NAV jobber kontinuerlig med å få flere i arbeid, og med dagens situasjon i arbeidsmarkedet er det viktigere enn noen gang med inkludering, sier direktør ved NAV Nordland Cathrine Stavnes i pressemeldingen.