25 nye selskap så dagens lys i juni. Rolf-Helge står bak ett av dem

I juni ble hele 25 nye selskap etablert i Lofoten. De skal drive med alt fra renhold til fiskeri og servicetjenester for oppdrettsnæringen.