30 deltok på seminar i Bodø. Nå er seks av deltakerne koronasmittet

Luftfartsdirektøren erkjenner at avviklingen av seminaret ikke var heldig.