40 ansatte på Lofotsenteret på demenskurs

I samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelse og USHT, gjennomfører butikkene på Lofotsenteret i disse dager kurs, slik at senteret skal bli mer demensvennlige.