I februar 2019 var det 2 659 helt ledige i Nordland, dette er 50 flere helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 2,1 prosent.

Forventet ledighet

I landet sett under ett er antall helt ledige på 68 302 personer i februar. Dette er en nedgang på to prosent fra samme måned i fjor, og ledigheten ved utgangen av februar tilsvarer 2,5 prosent av arbeidsstyrken.

Ledigheten i Nordland er omtrent som vi har forventet og fortsatt relativt lav. Mange arbeidsgivere har utfordringer med å skaffe nok og riktig arbeidskraft, og der må vi samarbeide for å få flere inkludert i arbeidslivet, sier direktør iNAV Cathrine Stavnes i en pressemelding.

I Nordland finner vi nå flest helt ledige med bakgrunn fra industriarbeid (399), bygg og anlegg (341) og butikk- og salgsarbeid (317).

Størst ledighetsnedgang fra februar i fjor finner vi innenfor bygg og anlegg, der det nå er 27 færre helt ledige.

I Lofoten er det tre kommuner som har nedgang i ledigheten, og tre som har økende ledighet sammenlignet med februar i fjor.

På Røst var det fire personer som var helt uten arbeid ved utgangen av februar. Det er en mindre enn i fjor. På Værøy ble arbeidsledigheten redusert med ni personer fra i fjor til i år. Ved utgangen av februar var 14 personer uten arbeid.

Også i Flakstad gikk ledigheten ned. 19 personer var uten jobb, og det er to færre enn i fjor på samme tid.

Stor økning i Vestvågøy

I de tre andre Lofotkommunene så økte ledigheten. Størst var økningen i Vestvågøy. Her økte ledigheten med 70 personer sammenlignet med februar i fjor. 242 personer var helt uten arbeid ved utgangen av februar.

I Moskenes økte ledigheten med åtte personer og nå er 20 personer helt uten arbeid. I Vågan var 107 personer helt uten arbeid, og det var en mer på samme tiden i fjor.

Høyest prosentvis ledighet i Nordland finner vi i Herøy kommune med 6,0 prosent, Vestvågøy kommune med 4,1 prosent og Moskenes kommune med 3,7 prosent ledighet.

21 av fylkets kommuner har ledighet på 2,0 prosent eller lavere.