Fire søkere i Nordland får til sammen omtrent en million kroner til tiltak som skal bidra til økt friluftsaktivitet. Midlene kommer fra tilskuddsordningen for statlig sikrede friluftsområder.

- Å kunne minske fysiske hindringer for friluftsliv slik at flere kan delta i friluftslivsaktiviteter uansett handikap, samtidig som det bidrar til et bærekraftig friluftsliv som ikke med medfører unødige naturinngrep, slitasje og forstyrrelse av dyr og planteliv er et godt kinderegg, sier fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Aase Refsnes (SV), i en pressemelding.

Vestvågøy kommune fikk innvilget 62 500 til skjøtselstiltak på grøntarealene rundt Hauklandstranda.

Det kom det inn 13 søknader, men bare fire har en gyldig forvaltningsplan. De andre kommunen som fikk tilskudd er Vega, Meløy og Sortland.