Nasjonale restriksjoner setter sitt preg på markeringene dette året også, men i Lofoten tillot situasjonen at fire veteraner fikk sine dekorasjoner fra Forsvaret. 8. mai markeres for å minne oss på at friheten er ikke noe vi kan ta for gitt, og for å hedre våre veteraners innsats og offer.

- I over ett år har vi hatt den mest omfattende restriksjonene vi har hatt på vår hverdag siden okkupasjonen, sa områdesjef HV kaptein Bjørn Ragnar Larsen i sin 8. mai-tale.

- Ingen av disse restriksjonene kan komme i nærheten av å være like ille som den kvelende følelsen av tvang, vilkårlige arrestasjoner og trusler nordmenn måtte utholde under okkupasjonen, minnet kaptein Larsen om.

La ned kranser

I sin tale minnet kaptein Larsen om at bak hvert navn på minnetavlene, var det et levd liv som ble ofret i kampen for fred og frihet. Samtidig minnet kaptein Larsen om at friheten er ikke evig og uforanderlig.
- Friheten er noe vi former, vokter og verner om. Dette er kun mulig så lenge det finnes unge kvinner og menn som er villige til å si «Jeg er med og jeg vil gjøre mitt», var oppfordringen fra Heimevernssjefen på frigjørings- og veterandagen.

I et tettpakket program for dagen, fikk Forsvaret i samarbeid med lofotkommunene Vågan, Vestvågøy, Flakstad og Moskenes lagt ned kranser sammen med veteranforeningen Lofoten House of Veterans. Flere hadde møtt fram for å være med på utendørsarrangementet.
Ordførerne Frank Johnsen, Lillan Rasmussen, Trond Kroken og Remi Solberg holdt sine appeller på frigjørings- og veterandagen.

Fire ble dekorert

Med Vestvågøy kommune og ordfører Remi Solberg som vertskap, fikk også dagen en verdig ramme for dekorasjonen for fire av Forsvarets veteraner. På vegne av Forsvarssjefen ble det tildelt Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner til Hans Helge Fredriksen som tjenestegjorde i Tysklandsbrigaden, Arne Harald Pedersen som tjenestegjorde i Gaza, Atle Egil Johansen som tjenestegjorde i Libanon og Alfr M. Nordheim som tjenestegjorde i Bosnia. I tillegg fikk Hans Helge Fredriksen Tysklandsbrigadens veteranmedalje og Atle Egil Johansen vernedyktighetsmedaljen med en stjerne tildelt.

Markeringen ble avsluttet med sosialt samvær blant veteraner og pårørende med den lokale veteranforeningen Lofoten House of Veterans på Leknes.