91,5 millioner for å utbedre viktige veier for sjømatnæringene. Lofoten er ikke på lista

TRANSPORT: Mye av sjømaten blir fraktet på landeveien, og da er det viktig med gode veier

TRANSPORT: Mye av sjømaten blir fraktet på landeveien, og da er det viktig med gode veier Foto:

DEL

I Statsbudsjettet for 2020 er det opprettet en tilskuddsordning for fylkesveier som er viktige for næringstransport innen fiske og akvakultur. Det er bevilget 91,5 millioner kroner til ordningen.

Målet med ordningen er å bedre framkommeligheten og øke konkurranseevnen for næringslivet, gjennom å stimulere til utbedring av fylkesveier som er særlig viktige for næringslivets transporter.

Statens vegvesen administrerer tilskuddsordningen, og oppfordrer de aktuelle fylkene til å søke om midler. Det er kun fylkeskommunen som kan søke om tilskudd.

- Fiske- og havbruksnæringene er i vekst, og blir blant de viktigste framtidsnæringene for Norge. Det er viktig å styrke transportårene for å få varene ut. Disse tilskuddsmidlene skal bidra til det, sier fungerende divisjonsdirektør for Transport og samfunn i Statens vegvesen Kjetil Strand. i en pressemeldinger.

Transportetatene kartla i forbindelse med ny nasjonal transportplan (NTP) hvilke strekninger som er viktigst for næringslivets transporter.

På bakgrunn av kartleggingen er det definert 18 veistrekninger som er aktuelle for tilskuddsordningen. Strekningene ligger i fylkene Troms og Finnmark, Nordland, Trøndelag Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland. I Nordland er det foreslått fem strekninger. Ingen av disse er i Lofoten. I Vesterålen er strekningen Sortland-Stokmarknes på lista. Ellers ligger de øvrige foreslåtte strekningene på Helgeland.

Staten vil bidra med inntil 40 prosent av kostnadene for å utbedre veiene.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken