Moskenes kommune melder at de den siste tiden har fått flere forespørsler om trappa opp til Reinebringen, og bruk av den vinterstid.

Kommunen fraråder bruk av trappa.

- Dette er ikke en vinterrute. I området som trappa er lagd er det fare for snøras. Vi vil derfor sterkt fraråde å gå der nå.

Kommunen kommer med utfyllende informasjon om oppstart av det videre arbeidet med trappa, på vårparten.