En ny runde med lavtrykk vil gi høye temperaturer, kraftig nedbør og mye vind. Ifølge Varsom.no vil skredfaren vil følgelig øke og naturlig utløste skred forventes.

Faregradene er inndelt fra 1 til 5, der fem er ekstremt stor snøskredfare. For mandag har Varsom.no sendte ut varsel med faregrad 4- stor snøskredfare.

Omfattende ustabile forhold. Mange store og noen svært store naturlig utløste skred forventes. Hold avstand fra løsne- og utløpsområder for snøskred, heter det i varselet som gjelder mandag.