Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen har i Lofotposten 27. februar et tilsvar til et innlegg jeg hadde om innføring av sporing og fangstmelding for HELE fiskeflåten, med denne overskriften, der han kommer med argumenter for hvorfor AIS-systemet og «fiskeappen» ikke kan brukes.

Det stemmer at AIS’en om bord kan slås av, men det er bare for myndighetene å ta en telefon om bord, og gi beskjed om å slå på sporingen igjen, slik de gjør til de som allerede har VMS-sporing.

Verre er det ikke.

Det blir jo også noe underlig å argumentere med at kontrollmyndighetene vil følge med hvor båtene er i «sanntid», det kan de med AIS-systemet. Å dra inn fiske i andre soner, faller på sin egen urimelighet. Den flåten som Ingebrigtsen og flere nå skal kontrollere, har fartssertifikat for å operere langs norskekysten, og ellers i norsk sone, de skal ikke i andre lands soner.

AIS-systemet ivaretar også kontrollen i forhold til «ulovlig fiske av andre fartøys kvoter», på lik linje med VMS-systemet.

Når det gjelder innmelding av fangst har jeg et spørsmål, også i forrige innlegg, som fiskeriministeren glatt unnlater å svare på: Fungerer ikke «fiskeappen» som i dag brukes av flåten mellom 13 og 15 meter?

Har forstått det slik at den fungerer helt greit, så da ser ikke jeg problemet med å bruke denne også for resten av flåten under 13 meter.

Hva ligger egentlig bak dette kravet om innmelding av avgang fra havn, ankomst til posisjon for fiske, innmelding av ingen fangst om man går fra havn før klokken 24:00, og ikke har fått fangst, avgang fra fiskefelt, beregnet ankomst til havn, hvilken kjøper som skal ha fangsten, og hvor mange liter drivstoff som er brukt på sjøværet?

Det kan jo IKKE være kontroll av landet fangst.

Fiskeriministeren sier videre at «vi må bruke teknologien til å forenkle», det som fiskeriministeren står i spissen for nå, er absolutt ingen forenkling, da hadde de innført obligatorisk bruk av AIS, samt «fiskeappen» for den små flåten.

Når fiskeriministeren avslutter med å si at «vi må tenke helt nytt når det gjelder fiskerikontroll», taler han mot seg selv, når man har lest innlegget hans. Fiskere, og andre, har kommet med forslag til hvordan man kan gjøre fiskerikontrollen enkel, men det alternativet har fiskeriministeren, og regjeringen, lagt til side, da de overhodet ikke er interessert i innspill fra de som opplever hverdagen i fiskerinæringen.
Fiskerne er heller ikke interessert i at næringa skal få et stempel som sier at næringa er kriminell, og har derfor kommet med løsninger som er enkle, og vil fungere godt.

Samtidig er det skammelig å registrere at fiskeriministeren mer eller mindre sier at fiskerne er kriminelle, som ikke godtar å få dette tredd nedover hodet, men vil ha et enklere system.

AIS-systemet vil fungere like godt som VMS-systemet når det gjelder sporing, og «fiskeappen» vil fungere like godt som elektronisk fangstdagbok.

(Innlegget er redigert. Red.)