Tirsdag 13. desember 2022 aksjonerte Nordland politidistrikt i samarbeid med Økokrim, Finnmark politidistrikt og litauiske Financial Crime Investigation Service (FCIS/FNTT) mot et bemanningsnettverk som politiet mistenker har drevet omfattende skattesvik i forbindelse med utleie av arbeidskraft til fiskebruk i Nord-Norge.

Storkontroll

Totalt 5 personer ble pågrepet i de koordinerte aksjonene som fant sted i Alta og Vilnius. Det skriver politiet i Nordland i en pressemelding. De planlagte aksjonene kom som en konsekvens av en omfattende etterforskning som har sitt utspring i de tverretatlige kontrollene som a-krimsentret i Nordland gjennomførte i fiskerinæringen i Nord-Norge i 2019.

– I etterkant av kontrollene har Nordland politidistrikt 13 straffesaker under etterforskning knyttet til 10 litauiske selskaper og ett norsk selskap, som politiet mener inngår i det kriminelle nettverket. I den påfølgende etterforskning har politiet hatt som mål å avdekke om en eller flere personer kan holdes ansvarlig for de straffbare forholdene knyttet til dette nettverket, opplyser politiadvokat Cecilie Øiesvold i en pressemelding.

– Gjelder dette fiskebruk i Lofoten?

– Den tverrfaglige aksjonen i 2019 dreide seg mot fiskebruk i Lofoten, og så dette gjelder flere fiskebruk i Lofoten, sier Øiesvold.

Utlevert

I den planlagte aksjonen 13. desember ble det gjennomført flere koordinerte aksjoner hvor til sammen 4 menn og 1 kvinne ble pågrepet. – De er siktet for grovt skattesvik eller medvirkning til dette. Det ble ransaket på 9 adresser og tatt både fysiske og digitale beslag. Det ble gjennomført avhør av til sammen 15 involverte personer. En norsk statsborger er varetektsfengslet i Litauen og begjært overlevert til Norge. Politiet vil nå gjennomgå beslaget og fortløpende vurdere ytterligere etterforskningsskritt. Så får vi se når om det blir tatt ut siktelse, opplyser Øiesvoll.