Gå til sidens hovedinnhold

Alderspensjonister og uføretrygdede er ikke undermålere som har krav på mer enn smuler i lønnsvekst ved trygdeoppgjør!

Artikkelen er over 2 år gammel

HAR DEN HØYTLØNTE INNTEKTSGRUPPEN PROBLEMER MED Å TA INNOVER SEG AT DET FINNES ALDERSPENSJONISTER OG UFØRETRYGDEDE I SAMFUNNET?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er regelrett frekt, motbydelig og skammelig der regjeringen sammen med regjeringspartiene viser forakt overfor alderspensjonister og uføretrygdede i forbindelse med trygdeforhandlinger. Alderspensjonister og uføretrygdede er like mye verd og har talerett som alle andre inntektsgrupper ved lønnsforhandlinger. Regjeringen og regjeringsmedlemmene har sikkert ikke forstått at fordeling av lønnspotten skal skje på en rettferdig måte.

Når det gjelder lønnsveksten i alderspensjoner og uføretrygder er det ikke noe annet enn makkverk og møll som er på et lavmål og under enhver kritikk. Regjeringen sammen med regjeringsmedlemmene sine har selv ikke godtatt å bli avspist med smuler i lønnsvekst. De har lagt ned sine verv og ventet på at lønnsveksten har kommet langt over den lave lønnsveksten til de med minst i pensjoner og trygder. I dette tilfellet er det snakk om lønnsvekst i prosent som gir grunnlag for høy lønnsvekst hos de høytlønte i regjeringen og regjeringsmedlemmene. Skal alderspensjonister og uføretrygdede vise moderasjon og i tillegg gå stille i dørene med lua i hånden for å godta en lav lønnsvekst for å bli avspist med smuler i lønnsvekst? Dette har vært slik i alle år fra tidenes morgen som jeg kan huske etter at folketrygdloven trådde i kraft i 1967.

I tillegg har det vært etterslep i alderspensjoner og daværende uførepensjoner (uføretrygd fra og med 2015) helt frem til i dag. Etterslepene har blitt større etter at trygdeoppgjøret for 2019 var klart 22.05.2019 som kommer i tillegg til den lave lønnsveksten i pensjoner og trygder. Grensen er nådd for hvor mye tålmodighet må alderspensjonister og uføretrygdede tåle der det gis lav lønnsvekst i pensjonene og trygdene sine. Det blir ikke lenger godtatt å bli behandlet på den nedverdige måten med lav lønnsvekst og det er på tide å sette foten ned for å få stoppet svineriet med smuler og ingenting i lønnsvekst ved trygdeforhandlinger. Dersom det skulle være tvil er alderspensjonister og uføretrygdede ikke er undermålere som ikke skal bli herjet og hundset med ved trygdeforhandlinger.

Høytlønte og rike må forstå at alderspensjonister og uføretrygdede er fortsatt levende, oppegående og tenkende mennesker som ikke er blitt til fossiler ennå. Dette betyr at de ikke skal bli behandlet som undermålere og bli avspist med smuler og ingenting i lønnsvekst ved trygdeoppgjør. Som jeg vet at fossiler som blir funnet ved arkeologiske utgravinger blir plassert til utstilling på museum. Fossiler på museum har ikke krav på alderspensjoner og uføretrygder fordi de er blitt avvent og sluttet å ernære seg med mat og drikke. Da er det mer penger igjen som kan brukes til andre ting på statsbudsjettet. For eksempel kan disse sparte pengene brukes til å dekke kost og losji for høytlønte regjeringsmedlemmer. De planlagte budsjettene deres slipper å bli forstyrret ved å bli påført utgifter som kan føre til en minking i bruk av pengene dere. Dette er også de høytlønte og rike enig i at lønnsveksten deres ikke skal få ytre påvirkninger der det ikke skal gis altfor høy lønnsvekst til lavtlønte, alderspensjonister og uføretrygdede. I følge dem skal pensjonister og trygdede ha en nedadgående kurve i lønnsvekst for at de høytlønte og rike skal ha en oppadgående kurve for at lønnsveksten skal vokse uten hindring.

Dersom noen av de høytlønte med sine medsammensvorne ikke har våknet ennå og kløpet seg i armene og forstått at årstallet er 2019 da lever de i en lukket verden som befinner seg inne i et glasshus. Man skal ikke kaste stein på glasshus, fordi det rosenrøde glansbildet sprekker og knuser hos de høytlønte og rike.

Kommentarer til denne saken