Tall fra Norges sjømatråd viser at Norge eksporterte sjømat for 9,5 milliarder kroner i juli. Det er en økning på 1,6 milliarder kroner, eller 21 prosent, sammenlignet med juli i fjor.

– Målt i verdi er årets juli den beste juli noensinne for norsk sjømateksport. Laksen fortsetter veksten fra juni, samtidig som vi har opplevd en sterk økning i eksporten av snøkrabbe og kongekrabbe, sier direktør for markedsinnsikt og markedsadgang, Tom-Jørgen Gangsø.

Hittil i år er det eksportert sjømat for 63,3 milliarder kroner, som er hele 9 prosent over samme periode i fjor.

– Det er færre restriksjoner relatert til pandemien i en rekke markeder denne sommeren når vi sammenligner med fjoråret. Det har en positiv effekt på etterspørselen etter smaksrik, sunn og bærekraftig sjømat fra Norge, sier Tom-Jørgen Gangsø i en pressemelding.

Historisk laksemåned

Det ble eksportert 103 100 tonn laks til en verdi av 6,9 milliarder kroner i juli. Volumet økte med 10 prosent. Verdien økte med 1,3 milliarder kroner, eller 24 prosent, sammenlignet med juli i fjor. Polen, Danmark og Frankrike var de største markedene for norsk laks i juli.

– Vi har aldri sett en sterkere julimåned for lakseeksporten, verken i volum eller verdi. Økt turisme og en gradvis gjenåpning av restaurantsektoren har økt etterspørselen etter laks sammenlignet med juli i fjor, sier sjømatanalytiker Paul Aandahl i Norges sjømatråd i en pressemelding.

Økning for fersk torsk

Norge eksporterte 2 300 tonn fersk torsk til en verdi av 92 millioner kroner i juli. Volumet økte med 26 prosent. Verdien økte med 8 millioner kroner, eller 10 prosent, sammenlignet med juli i fjor. Danmark, Tyskland og Sverige var de største markedene for fersk torsk fra Norge i juli.

Norge eksporterte 246 tonn tørrfisk til en verdi av 36 millioner kroner i juli. Det er en økning i volum på 18 prosent. Verdien er på samme nivå som juli i fjor. Italia, Nigeria og USA var de største markedene for norsk tørrfisk i juli.