Tall fra Norges sjømatråd viser at aldri før har verdien av norsk sjømateksport vært høyere i en mars måned enn i 2021. I årets tre første måneder eksporterte Norge sjømat for 27,7 milliarder kroner. Det er en verdinedgang på 3 prosent, eller 742 millioner kroner, sammenlignet med samme periode i fjor. Det er likevel historiens nest beste resultat i et første kvartal.

– Norsk sjømateksport har totalt sett hatt en solid inngang på 2021. Det skyldes først og fremst at vi har hatt en sterk økning i eksportverdien i mars, og da særlig for laks. Takket være et rekordhøyt volum er lakseeksporten i mars den høyeste som er registrert i en enkeltmåned, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Renate Larsen i en pressemelding.

Rekordsterk mars

Både i januar og februar var det nedgang i eksportverdien, men dette snudde i mars. Historisk sett er det kun i oktober 2019 at eksportverdien har vært høyere i en enkeltmåned.

Det ble eksportert sjømat for 10,9 milliarder kroner i mars. Det er en økning i verdi på 13,5 prosent, eller 1,3 milliarder kroner, sammenlignet med mars i fjor.

Norge eksporterte 297 200 tonn laks for 18 milliarder kroner i første kvartal.

– Verdien av lakseeksporten i mars var den høyeste som er registrert i en enkeltmåned, noe som først og fremst skyldes et rekordhøyt volum. Til tross for at den norske kronen har styrket seg mot hovedvalutaene euro og amerikanske dollar, var gjennomsnittsprisen i mars kun en prosent lavere enn i samme måned i fjor, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd.

Rekord for fryst torsk

Norge eksporterte 29 200 tonn fersk torsk til en verdi av 1,1 milliarder kroner i første kvartal. Det er en økning i volum på 27 prosent. Verdien er på sammen nivå som første kvartal i fjor. Av dette ble det eksportert 3 900 tonn kvalitetsmerket skrei til en verdi av 165 millioner kroner. Danmark, Polen og Nederland var største mottakere av fersk torsk fra Norge i første kvartal.

– 2021 har gitt oss historiens nest beste resultat for sjømateksporten i et første kvartal. Vi må likevel erkjenne at det fortsatt er utfordrende tider for deler av næringen. Dette gjelder særlig torskeprodukter, som for eksempel fersk skrei og klippfisk, sier Renate Larsen.

I mars falt eksportverdien for norsk klippfisk, både i euro og norske kroner, sammenlignet med mars i fjor:

Det ble eksportert 2 400 tonn saltfisk til en verdi av 104 millioner kroner. Det er en nedgang i volum på 52 prosent. Verdien falt 226 millioner kroner, eller 69 prosent, sammenlignet med mars i fjor.

Det ble eksportert 335 tonn tørrfisk til en verdi av 50 millioner kroner. Det er en økning i volum på 65 prosent.

Norge eksporterte 25 400 tonn fryst torsk til en verdi av 975 millioner kroner i første kvartal. Det er en økning i volum på 10 prosent. Det er den høyeste eksportverdien av fryst torsk noensinne i en enkeltmåned.