Rådmann i Flakstad kommune, Erling Sandnes, skriver i en pressemelding torsdag ettermiddag at Ramberg skole stenges etter skoleslutt i desember. Han viser til rapporten sendt fra kommuneoverlegen 19. september, med stengningsvarsel fra 01. januar i 2020.

– Ut fra dette iverksettes tiltak for å sikre en forsvarlig skolehverdag for elever og lærere, ved at all undervisning flyttes fra Ramberg skole til Napp skole fra 01. januar 2020. Oppfølging av skolens forfatning blir fulgt opp med ny gjennomgang i utgangen av november. Ramberg skole kan da bli stengt enda tidligere, skriver Sandnes.

Videre opplyser han at det også settes ut luftrensere i utvalgte klasserom for å se om det kan påvises forsvarlig inneklima på grunn av dette.

– Rådmannen er kjent med at stor usikkerhet rundt hva som skal skje videre sliter på helsa til elever, foresatte og ansatte. Kommunestyret har fattet vedtak om at dagens skole på Ramberg skal rives, og at ny skole skal bygges på samme tomt. Framlagte framdriftsplaner bygger på at en starter med tømming av skolen umiddelbart etter skoleslutt i desember. Vi må også avklare med skoleskyss med henhold til omlegging av bussruta innen en rimelig tidsfrist for operatøren, skriver rådmannen.