SV gjennomførte den største velferds- og utdanningsreformen, nemlig barnehageløftet, under den rødgrønne regjeringen. Nå er det på tide med en ny velferdsreform for barn; gratis SFO. For SV vil bruke de store pengene på de små barna.

I dag går 8 av 10 førsteklassinger i SFO. De får være med på leken og læringen i det fellesskapet som SFO er. Samtidig står noen barn på utsiden av gjerdet og ser inn. Når skolen er over får ikke disse barna dette trygge stedet å være med voksnesom gir tilsyn og omsorg. De får ikke være med på dette tilbudet om lek, kultur- og fritidsaktiviteter. Etter endt skoledag tusler 28 prosent av alle 6-åringer i Nordland hjem.

En tredjedel av de som ikke sender barna sine på SFO oppgir pris som årsaken. Ingen barn skal holdes utenfor på grunn av foreldrenes lommebok! Skolen skal være gratis, og for SV er det viktig at alle skal få muligheten til å dela på skolefritidsordningen, uavhengig av foreldrenes økonomiske situasjon. SFO skal ikke være en kilde til utenforskap og økte forskjeller, men en viktig del av den inkluderende og utjevnende fellesskolen.

Derfor løfter SV nå gratis SFO til alle landets førsteklassinger inn i vårt alternative statsbudsjett, og går til valg på gratis SFO for alle 1.-4. klassinger. Med SVs forslag til budsjett skal folk flest komme bedre ut av det, ikke de som har nok fra før. Derfor ville en familie med et barn i SFO spart 13 036 kroner i året med gratis SFO.

Vi ser at i kommuner der SV styrer er dette allerede innført ordninger med gratis SFO/aktivitetsskole(AKS), som Oslo og Stavanger. Resultatene kan ikke oversees, ikke engang fra motstandere i regjeringen. I Oslo er deltakelsen på AKS høyest i landet, 94 prosent, og alle bydeler har fått høyere deltakelse etter at det har blitt gratis deltidsplass. På Tøyen skole gikk deltakelsen opp fra 27 prosent til 100 prosent etter at tilbudet ble gratis.

SFO-tilbudet skal ikke bare være gratis, det skal også bli bedre. Flere ansatte og god oppfølging av barna hever kvaliteten på SFO. Barn må få muligheten til å delta på flere aktiviteter gjennom SFO med lek, fysisk aktivitet og ikke minst med kulturtilbud. Dette må gjøres i samarbeid med idrett, kultur og frivillighet. At barna våre skal være ferdig med sin «arbeidsdag» når SFO er ferdig, har lenge vært et viktig prinsipp for SV. Derfor må vi inkludere lekser og leksehjelp til en del av SFO-tilbudet slik at alle barn, uansett om de har foreldre som har ressurser til å hjelpe til eller ikke, skal være ferdige med arbeidet sitt når de kommer hjem. Det vil gi mer tid til familien og en mindre stresset hverdag for barnefamiliene.

SFO er viktig for vennskap, lek og læring. Det er viktig for familier for å få tiden til å gå opp. Mest av alt er SFO viktig for barna våre, derfor er det viktig for SV. Nå skal endelig alle barn få være med på leken!