Vi i Høyre har gjennom valgkampen snakket med massevis av våganværinger. Når vi spør hvilke politiske saker folk er opptatt av, så er helsepolitikk noe av det som nevnes oftest. Og det er jo ikke så rart. For alle har en helse, og alle ønsker å ha en god helse – hele livet. Så det er klart at helsepolitikken engasjerer.

Venstresiden frykter at vi skal privatisere eldreomsorgen. Vi kan garantere dere at vi i Vågan Høyre ikke har planer om å privatisere hverken Byparken, SVOMS eller Marithaugen. Vi skal derimot finne områder hvor helsevesenet og pleie- og omsorgssektoren kan bli enda bedre. For å oppnå dette er det avgjørende at både brukere, pasienter og inne minst ansatte trives og har det bra.

For eksempel innførte vi forrige periode, da Høyre satt ved roret, middag til middagstid, og ikke midt på dagen ved kommunens institusjoner. Nå er dette endret igjen noen steder. Vi ønsker derfor igjen å finne løsninger så vi kan tilby beboere og pasienter middag til middagstid, og ikke midt på dagen. Det er flere studier som viser at dette gir bedre trivsel og helse, og at man spiser bedre hvis man får frokost til frokost-tid, formiddagsmat midt på dagen og middag til middagstid. Derfor ser vi ingen grunn for hvorfor vi ikke skal ha det slik også ved institusjonene i Vågan.

AP, SV, Rødt og SP har de siste 4 årene lagt ned flere sykehjemsplasser. Dette på tross av at vi blir mange flere eldre de neste årene. Framskrivinger og prognoser viser klart at behovene øker. Vi startet et arbeid for å møte dette med blant annet et storstilt vellferdsteknologi-prosjekt forrige periode da Høyre hadde Ordfører. Vi skal selvsagt videreutvikle dette prosjektet og fortsette dette viktige arbeidet de neste 4 årene. Likevel er det behov for en styrking av sykehjemmene, ikke en nedbygging slik det har vært de siste 4 årene mens AP, SP, Rødt og SV har styrt. I tillegg må trivsel, medbestemmelse og en god arbeidshverdag for de som jobber innen helse og omsorg prioriteres. Hvis ikke de ansatte trives og har det bra på jobb kan de ikke yte den servicen vi alle har behov for.

Vågan Høyre er, som velgere, opptatt av helsepolitikk. Også helsevesenet i Vågan må driftes godt – både innbyggerne, de ansatte og for økonomien. Høyre har det riktige teamet for denne jobben! Fire av oss på lista jobber i helsevesenet. I tillegg er mange av de andre på lista også spesielt engasjert i helsepolitikk. Vi har kandidater som er god på kommunal forvaltning, og vi har folk som har jobbet med næringsutvikling store deler av livet. Vi har entreprenører og vi har kandidater som jobber og er engasjert innen skole og utdanning. I Høyre er vi også flere med skikkelig god peiling på økonomi. Sammen utfyller vi hverandre og utgjør et team som både ønsker og tror vi kan styre Vågan på en god og fornuftig måte de neste årene.

Da trenger vi at hver og en stemmer, og at dere stemmer på Høyre. Godt valg!