Det melder Samferdselsdepartementet i ei pressemelding.

- Norge skal nå klimamålet vi har satt oss under Paris-avtalen. Da er vi nødt til å ta i bruk en rekke virkemidler. Det er nå mulig å gå over til nullutslippskjøretøy i stadig flere deler av transportsektoren, og det offentlige skal ligge foran i dette skiftet. Derfor innfører vi nå krav om å innføre krav om nullutslippskjøretøy i offentlige anskaffelser, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Regjeringen innfører nå krav til nullutslipp i offentlige anskaffelser av personbiler fra 2022, lette varebiler fra 2023 og bybusser fra 2025. Ny forskrift om energi- og miljøkrav trer i kraft fra nyttår.

­- Transportsektoren står for om lag en tredjedel av Norges klimagassutslipp, og om lag 60 prosent av de ikke-kvotepliktige utslippene. Det må vi ta på alvor. Med disse kravene anslår vi et utslippskutt på rundt en halv million tonn CO2-ekvivalenter i perioden 2022-2030, sier Nygård.

Det blir blant annet unntak for steder der værforholdene ikke tillater det og der det ikke er gode nok lademuligheter.

I Lofoten har både Vågan og Vestvågøy over tid tatt i bruk el-biler til blant annet hjemmetjenesten.

Kravet om nullutslippskjøretøy omfatter ikke utrykningskjøretøy som politi og brannvesen. Det er også unntak for spesialtilpassede biler fra NAV til personer med nedsatt funksjonsevne.n.