SSB gjennomførte nylig en undersøkelse som viser at 56% av de med behov for tannlegehjelp har unnlatt å gå til tannlege fordi de ikke hadde råd. SV vil at alle skal ha råd til å ha god tannhelse. I dag er det alt for mange som sitter med høye tannlegeregninger, eller som ikke kan ta seg råd til nødvendig tannbehandling

Tennene er en del av kroppen. SV mener at det ikke er

noen grunn til at tannhelse skal koste mer enn annen helsehjelp og det er et hull i velferdsstaten at ikke tannhelse for lengst er tatt inn i folketrygden. Ungdom under 18 år får i dag gratis tannbehandling, mens ungdom mellom atten og tjue får dekket 75% av kostnadene, hvis de bruker den offentlige tannhelsetjenesten. Har du dårlig råd, kan du søke NAV om støtte, etter sosialtjenesteloven, men det er store begrensninger i ordningen. SV vil gjøre noe med dette.

Derfor vil vi umiddelbart gå i gang med å øke kapasiteten i den offentlige tannhelsetjenesten, parallelt med å innføre prisregulering, slik at tannbehandling blir likestilt med annen helsehjelp. Når så mange i dag velger å ikke få behandlet tannproblemer, gjør det bare tingene verre, slik at utgiftene blir enda større når de først går til tannlege.

Derfor vil vi gjennomføre en tannhelsereform som likestiller tannhelse med annen helse. I innfasingen

vil vi prioritere å styrke den offentlige tannhelsetjenesten, økonomisk hjelp til de som trenger det mest – de yngste og de eldste.

Vår tannhelsereform skal sikre at alle får den tannbehandlingen de trenger, uten at det koster mer enn andre helsetjenester. Det må bli slutt på den tiden der man kan se på tennene til folk hvor tjukk lommebok de har. Ingen skal skamme seg for å smile.