Idrett, kultur og samhold mot utenforskap!

Finnes det noe bedre enn å ha en arena der du stortrives på fritiden? Der du kan drive med det du virkelig elsker å gjøre, og som gir godfølelsen. Der du får møte voksne og barn med de samme interessene som deg. Der noen heier akkurat deg fram uavhengig av dine ferdigheter, men fordi du er DU, og du er med.

Denne viktige vitaminboosten som løfter deg og gir deg noe å se fram til blir ekstra viktige på dager som er litt kjipe. Spesielt viktig blir den om du ikke helt finner din plass på skole eller jobb, eller om ting ikke er helt ok hjemme.

Vi mennesker er skrudd sammen slik at vi fungerer best når det er balanse i vektskåla mellom positive og negative opplevelser. Lag og foreninger som gir tilbud til barn og unge i vårt samfunn, er uten tvil noen av de største bidragsyterne til positive opplevelser i vektskåla til de som er med og en viktig bidragsyter mot utenforskap.

Derfor er det utrolig viktig at inkluderende arenaer er tilgjengelig for alle de som ønsker det. Det er viktig at arenaene ikke blir ekskluderende på grunn av den enkeltes personlige økonomi, og er i stand til å inkludere alle.

Nylig fikk Vestvågøy Kommune, som en av fire kommuner i Nordland, tildelt ekstratilskudd på 313.000 kroner for å iverksette tiltak for inkludering av barn i 200 husstander med vedvarende lavinntekt. Det faktum at vi har så mange familier i vår kommune som lever slik, er strengt tatt ikke noe vi skal være stolte av. Spesielt trist er det når vi vet at barn og unge i disse husstandene ofte ikke er å finne i organisert fritidsaktivitet, selv om det kanskje er de som trenger det aller mest.

Idrettslagene og de ulike kulturorganisasjonene, lag og foreninger, gjør i dag fantastiske inkluderingstiltak på frivillig basis for å inkludere så mange som mulig, men dette kan alene ikke legges på de frivilliges skuldre.

Vi i Høyre vil jobbe for at barn og unge skal ha tilgang til disse gode arenaene uavhengig av økonomi! Vi vil jobbe for at lag og foreninger har så lave driftskostnader som mulig knyttet til kommunale anlegg, og vi vil jobbe for å få på plass ytterligere kompenserende tiltak som kan bidra til at alle som har lyst har muligheten til å være med på minst en fritidsaktivitet. Vi skal spille på lag med lag, foreninger og idrettsrådet for å finne gode løsninger.

Vi i Høyre vil at alle skal med!