Rektor Hugo Bjørnstad ved Aust-Lofoten videregående skole i Svolvær sier at man ved skolen har forberedt seg i tilfelle det skulle bli busstreik, og situasjonen ble slik at elever i videregående ikke fikk skoleskyss som forutsatt fra mandag 28. september.

– De fleste elevene ser ut til å ha kommet seg til skolen mandag på annet vis enn bruk av bussen, sier han.

Det er mandag iverksatt tiltak slik at elevene via Skype får følge undervisningen ved skolen, dersom de må ha hjemmeundervisningen. Og skolen følger normal timeplan for alle.

Bjørnstad sier at de elevene som bor i Kabelvåg nok har lettere for å finne alternative løsninger for skyss til Svolvær, mens det kan være større utfordringer for elever fra eksempelvis Henningsvær og de som kommer fra nabokommunene.

Han håper ikke streiken vil vare lenge, men at det for elevene ved Aust-Lofoten videregående skole er kritisk denne skoleuken, for neste uke er det høstferie. Da har elevene i Lofoten skolefri og får et pusterom fra problemet med skoleskyss dersom busstreiken fortsetter også neste uke, sier rektor Hugo Bjørnstad til Lofotposten.