Det koster 90.000 kroner å la dette bygget stå tomt

TOMT: Borge bygdeheim står tom, men koster kommunen penger. Foto: Lise Fagerbakk

TOMT: Borge bygdeheim står tom, men koster kommunen penger. Foto: Lise Fagerbakk

Artikkelen er over 5 år gammel

Beboerne på Borge bygdeheim ble flyttet i 2011 fordi det skulle bygges om til et omsorgs- og velferdssenter.

DEL

Oppussingen er ennå ikke prioritert i budsjetter, og bygget står i dag helt tomt.
Totale kostnader for strøm til å ha en lunk i bygget, forsikring og kommunale avgifter koster Vestvågøy kommune 80.000-90.000 kroner i året, forteller daglig leder John Kåre Liland i det kommunale foretaket Vestvågøy eiendomsdrift.
Senterpartirepresentant May Tone Nordstrand har én til to ganger per år etterspurt i kommunestyret i Vestvågøy om hva som skjer med bygdeheimen i Borge.
– Sist jeg spurte, fikk jeg svaret at det skal komme i helseplanen, og at vi venter på den, sier Nordstrand.
Hun er spent på hva kommuneadministrasjonen vil foreslå.
– Jeg håper vi snart får en sak snart hvordan bygdeheimen skal drives slik at det blir aktivitet i Borge bygdeheim som gir sysselsetting – og at det skjer noe i Nord-Borge. Kommunen har ingenting av tilbud i Nord-Borge i dag, sier Nordstrand.
Hun vet blant annet at kommunen trenger et sted til rehabilitering, og at det kan legges til Borge bygdeheim.
Nordstrand og Senterpartiet kjemper for aktivitet i distriktene.
– Jeg syns det er skammelig at det har tatt så lang tid. Det viser bare sentraliseringen som foregår.

Pussel

Helse- og omsorgsenheten i Vestvågøy kommune venter på rokeringen i sektoren som oppsto etter etableringen av flere omsorgsboliger og dagsenter for demente i Leknes bo- og servicesenter.
– Vi venter på effekten. Når innflyttingen er ferdig vil det bli en ny gjennomgang av behov for boliger og omsorgsplasser, sier kommunalsjef Lars Pleym Ludviksen i Vestvågøy kommune.
Det er til syvende og sist kommunepolitikerne som tar beslutningene om hva som skal skje videre med bygg og helse- og omsorgstjenesten.
– Blir konklusjonen at det ikke er ytterligere behov for noen form av omsorgstjenester, eller at ikke andre deler av helse- og omsorgsfeltet skal flyttes dit, og at det derfor ikke fins en nytteverdi i bygget, kan neste vurdering bli at det skal selges. Uansett skal det til politisk behandling før noen beslutninger blir tatt, sier Pleym Ludviksen om Borge bygdeheims framtid.
Borge bygdeheim
Var kommunens siste aldershjem med 14 pasienter hvor to bodde i leilighet tilknyttet institusjonen. Inne i hovedbygget var det ett dobbeltrom og ti enkeltrom
I 2011 vedtok kommunestyret at Borge bygdeheim skulle bygges om til et omsorgs- og velferdssenter med kjøkken, dag- og velferdsrom og aktiviteter, avlastningsplasser, trygghetshybler og omsorgsboliger, og at beboere og ansatte skulle flyttes midlertidig til ombygget sto klar til bruk
nn De totale kostnadene for opprusting av Borge bygdeheim ble beregnet til 27 millioner kroner. Kostnaden skulle innarbeides i budsjettet og økonomiplan fra 2012 – 2015
 

Les også: - Hva skjer med bygdeheimen?

Artikkeltags