Røntgen og dialyse i lokalmedisinsk senter

Puslespill: For å få plass til de nye tjenestene man øsnker seg i et lokalmedisinks senter, vil man nå ta i bruk handelsskolebygget.

Puslespill: For å få plass til de nye tjenestene man øsnker seg i et lokalmedisinks senter, vil man nå ta i bruk handelsskolebygget.

Artikkelen er over 5 år gammel

Det arbeides for å få lysbehandling, dialyse og røntgen til Vågan lokalmedisinske senter.

DEL

Men det er ikke bare å knipse med fingrene.
Under kommunestyrets gjennomgang om nye Byparken i Svolvær tok Liv Lundahl Skjønnås ordet.
- Hvor blir det av de ekstratjenestene som vi skulle ha i det lokalmedisinske senteret, spurte hun.
Hun påpekte at det så ut til å bli mer et rent sykehjem enn et lokalmedisinsk senter slik det var presentert.
 

Velger bort Bodø

Da tok kommuneoverlege Jan Håkon Juul ordet for å forklare.
- Det er jo i hovedsak tre ting vi ser for oss at kan være fornuftig å ha i et lokalmedisinsk senter, sa han.
Det er da lysbehandling for psoriasispasienter, røntgen og dialyse.
- Psoriasispasientene må reise bort i lange tider for å få sin behandling. Mange velger da å ikke ta denne behandlingen med tre uker på hotell i Bodø for kort behandling med sol hver dag, sa han.
Dette prosjektet har strandet litt, fordi psoriasisforbundet i første omgang stilte seg mot forslaget. Nå har de derimot igjen kontaktet kommunen for å høre om muligheten.
- De to øvrige forslagene, røntgen og dialyse, krever i utgangspunkt at tilbudet hører inn under en spesialisthelsetjeneste.
- Du må ha en ansvarlig røntgenlege og noen til å ta bildene, altså radiologer. Også må man jo se an pasientgrunnlaget, forklarer Juul.
Pasientgrunnlaget er også essensielt når det gjelder dialyse.
Det skal være plass til disse tilbudene i det bygget som nå planlegges, forklarer Frits Blix Hansen, styreleder i Vågan eiendom, og Bjørn-Tore Nergård, daglig leder i Vågan eiendom.

Puslespill

For å få 16 nye sykehjemsplasser er det et puslespill som må til. En av brikkene er å flytte hjelpemiddellageret og dagsenter for rus- og psykiatri inn i handelsskolebygget.

Det er da snakk om å benytte seg av halvannen etasje av handelsskolebygget for å kunne få prosjektet - slik kommunestyrepolitikerne tidligere har bestilt det - i havn.
Dette var ikke alle enige i at var en god løsning.
Arbeiderpartiets Liv Lundahl Skjønnås ba om et gruppemøte. Dermed forsvant de og SV ut i 20 minutters tid. Resultatet fra gruppemøtet var at de foreslo en endring i innstillingen. For det første ønsker de at bruken av handelsskolen og bibliotekbygget i Svolvær blir sett på i en egen sak. For det andre ba de om at administrasjonen fremmer en egen sak om hva innholdet i det lokalmedisinske senteret skal være.

Nytt møte

Det igjen fikk posisjonen til å gå i gruppemøte. I forkant av dette advarte administrasjonen mot at for lang tid på selve vedtaket om utbygging av sykehjemsplasser, kan føre til at det ikke lenger er penger til Vågans nye plasser.
- I anførselstegn er det først til mølla for å få penger, sa Bjørn Tore Nergård.
Det er da snakk om støtte fra Husbanken.
En for lang prosess kan med andre ord føre til at det blir tomt før Vågan søker.
Dette ble også lagt vekt på fra posisjonen da de kom tilbake fra gruppemøtet.
- Med dagens vedtak slik forslaget ligger, kan vi komme videre med byggetrinn en, og vi kan komme i posisjon for å søke på midler, sa Børge Larsen.
Han forklarte:
- Vi mener det er godt jobba fram hva Vågan lokalmedisinske senter skal inneholde. Vi synes vi har tilstrekkelig informasjon for å gå for vedtaket slik det ligger nå.

Settes i gang

Og det ble innstillingen slik den forelå som ble vedtatt. Det settes i gang et investeringsprosjekt for utvidelse av Vågan lokalmedisinske senter med basis i skisseprosjektets løsningsalternativ to. Dette løsningsalternativet har en forventet investeringskostnad på opp mot 57 millioner krone, med en maksimal tilskuddsramme for sykehjemsplasser på 26 millioner kroner. I tillegg er forventet investeringskostnad 7,6 millioner kroner for endringer av handelsskolebygget.
Forventet årlige driftskostnader er samlet på drøye fem millioner kroner. Om det er behov for mer plass skisserte Bjørn-Tore Nergård en mulig utvidelsesløsning på det lokalmedisinske senteret som ville koste rundt 12 millioner kroner.

Skuffet over forslaget

Senterpartiet ønsket utsettelse av saken. De var alene om dette.
Det var Frank Johnsen som fremmet forslaget om utsettelse.
- Jeg er litt overrasket og litt skuffet over det som legges fram nå. Vi satte ned et utvalg der punkt nummer en var å lage en oversikt over hvilke tjenestetilbud vi skulle ha. Det står det ikke et kløyva ord om i saken, sa han.
Han ville vite mer om blant annet tjenestetilbud før saken ble tatt opp til behandling, og ba derfor om utsettelse.
Det var bare Senterpartiet som stemte for utsettelse.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken