Onsdag la generalsekretær Christina Bu i Norsk Elbilforening fram rapporten i Oslo kulturhus, en rapport som er dyster lesning for alle som både har elbil i dag, eller som tenker å skaffe seg en slik. Og den er nedslående lesning for et storting som har vedtatt at alle biler som selges om 25 år skal være elektrifisert, noe regjeringen plikter å følge opp.

I Norge i dag finnes det nå 200.000 elbiler, men bare 1700 ladepunkter.

Nordland

I hele Nordland har man kun 72 ladepunkter for hurtiglading av elbil i dag. Skal man oppnå å holde Stortingets mål om at alle biler som selges etter 2025 skal være elektrifisert, så må man ha minimum 432 slike ladestasjoner over hele fylket, da den elektrifiserte bilparken om 25 år vil være hele 54.048 personbiler og varebiler i Nordland, slår Norsk Elbilforening fast i rapporten.

Håpløst etterslep

I dag finnes det bare 1700 hurtigladere i hele Norge, framgår det av rapporten, så behovet er å måtte bygge 1200 nye hvert år framover mot 2025, eller minimum 8000 nye hurtigladere totalt fram mot 2025 for å dekke etterspørselen til bilparken.

Hodepinen er at det er veldig kostbart å bygge ut slike ladepunkter fordi det koster så mye å forsterke kapasiteten i strømnettet, noe som nettselskapene må gjennomføre. Dette med forsterket strømnett er helt nødvendig for å kunne etablere stadig nye hurtigladestasjoner.

Og på toppen av dette blir det enda dyrere fordi nettleien er skyhøy siden laderne trenger meget høy effekt for å kunne lade hurtig, noe som prises høyt på nettleietariffen.

Lofoten

Dermed satser ingen på dette, heller ikke i Lofoten der kun Leknes og Svolvær i dag har dette tilbudet, og da i svært begrenset omfang hos Kiwi Osan og Amfi Svolvær, og hos Circle K på Leknes.

Selv ikke tilbudet om støtte både i Enova fra 2017 og 2018 om å dekke hele etableringskostnaden fikk noen flere til å satse på dette i Lofoten. Man er nemlig redd kostnadene ved drift og vedlikehold, slik at lønnsomheten uansett ikke er til stede.

Ny ordning

I år er støtteordningen i Enova SF lagt om slik at man kun kan få inntil 200.000 i støtte fra Enova SF til hver ladestasjon, og utbygger må ta resten av investeringskostnaden selv.

Ingen i Lofoten har per dato meldt interesse for å bygge nye ladestasjoner, ifølge Enova SF.

Legger om støtten til ladestasjoner for el-biler

Og fra 3. juni legges støtten fra Enova SF om, fordi man skal prioritere støtte til etableringer kun i Nord-Troms og Finnmark ut dette kalenderåret. Den 3. juni i år forsvinner altså de fire millionene fra Enova-budsjettet som man i Lofoten kan søke om med inntil 200.000 per ladepunkt.

Undersøkelse

I forbindelse med rapporten har Norsk Elbilforening gjennomført en spørreundersøkelse blant 2.645 elbileiere, noe som skjedde i februar måned i år. Dette er noen av resultatene:

80 prosent av dem som bruker hurtiglader har opplevd at den ikke virker, og 46 prosent av dem igjen opplever det av og til.

14 prosent sier de ofte sliter med å få ladet.

86 prosent av alle har opplevd kø til hurtigladeren, og 30 prosent av disse opplever ofte at det er kø.

De største problemene med hurtiglading er kø, mangel på ladere og feil på utstyret som hindrer folk fra å lade, ifølge de 2645 spurte elbil-eierne.

11 prosent av alle spurte elbil-eiere har vurdert å kvitte seg med elbilen på grunn av utfordringene med tilgjengelig lading.

Enova står klar med råd og penger til miljøvennlig løsninger: - Gir penger til flere ladestasjoner

Særbehandling

Foreningen mener at det er nødvendig med tiltak som statlig støtte og særbehandling i tariffsystemet (billigere nettariff) for at det skal lønne seg å bygge ut hurtigladere og drifte kunne drifte disse lønnsomt over alt i landet.

Minimumskravet fra Norsk Elbilforening er en hurtigladepark med minst 50 ladere for hver 150. kilometer langs hovedveinettet i Norge, og at alle kommuner skal ha minimum to hurtigladere i drift.

Lofoten fortsatt elendig oppsatt med ladestasjoner for elbiler