Skal utrede omorganisering av ambulansene i Lofoten

Nordlandssykehuset må gjøre noe med de altfor mange bruddene på arbeidsmiljøloven. Ett grep kan være å flytte ambulansen fra Moskenes til Gravdal.