De fem lokallagene av Senterpartiet i Vesterålen, ønsker at ambulansehelikoptrene på Evenes heller bør stasjoneres på Stokmarknes Lufthavn Skagen. Det går fram av en pressemelding fra samtlige av Senterpartiets lokallag i Vesterålen, skriver nettstedet Vesterålen online.

– Vi er klar over at dette skal opp i regionrådet ganske snart. Derfor har Senterpartiet allerede nå fastslått at vi står stødig i saken for å få ambulansehelikopter til Vesterålen, siden Evenes mest sannsynlig ikke er et alternativ lenger. Vi vil derved jobbe for at Skagen blir det nye utgangspunktet for luftambulansetjenesten i regionen, sier Bent-Joacim Bentzen i Hadsel Senterparti, på vegne av lokallagene i Vesterålen.

Ambulansehelikopteret på Evenes holder i dag til inne på Forsvarets arealer, i en hangar som er leid fram til 1. april neste år.

Luftambulansetjenesten og Avinor har ennå ikke kommet fram til noen løsning for hvor ambulansehelikopteret skal ha sin base – inne på Evenes.

– Det er, ifølge kommunikasjonsrådgiver i Luftambulansetjenesten, ikke avklart hvor ambulansetjenesten skal operere fra per dags dato. Videre sier han at de ser på muligheten for et område nært flyplassen, men at de kan bli tvunget til å se i et utvidet område. Han trenger ikke lete lengre, de kan stasjoneres på Skagen. Med den militære virksomheten som planlegges på Evenes vil kapasiteten være sprengt allerede med de planene som foreligger, skriver Senterpartiet i pressemeldingen.

– Når vi kjenner til planene for utbygging på Evenes, som allerede er sprengt hva angår kapasitet for den militære virksomheten er det ingen annen fornuftig løsning enn at tjenesten flyttes nærmere det andre regionale sykehuset. Nordlandssykehuset har allerede løftet Stokmarknes som et alternativ til ny base for helikoptrene, sier Bentzen.

– Videre kommer det frem at når Evenes ble valgt til base for helikoptrene, så kom basen likt ut med Stokmarknes, som tilnærmet likeverdige kandidater. Det er ingenting som tilsier at ikke Skagen nå kan bli hovedbase. Tiden er moden for at ambulansehelikoptrene flyttes til Skagen og Stokmarknes, slik situasjonen er i dag og vil komme til å bli i fortsettelsen om ikke vedtaket om Evenes endres.

Samtlige lokallag for Senterpartiet i hele Vesterålen går derfor samlet ut og ønsker ambulansehelikopter velkommen til Skagen, og Vesterålen, heter det.