Anbefaler ja til hotellutbygging på Leknes

Rådmannen anbefaler at Andrikken Eiendom får dispensasjon fra reguleringsplanen for å utvide hotellet på Leknes.