Gå til sidens hovedinnhold

Anbefaler maks 15 elever per lærer

Mandag om én uke åpnes skolene for 1.-4.-klassingene. Myndighetene anbefaler maks 15 elever per lærer på 1. til 4. årstrinn

Mandag ble den nye veilederen om smittevern for 1.–7. skoletrinn under covid-19-utbruddet lagt ut, blant annet med anbefalte gruppestørrelser.

– For de yngste elevene/elever med særskilte behov er det vanskelig å regulere avstand til andre. Da blir det viktigste tiltaket å begrense antall nærkontakter til hver elev og ansatt, for eksempel ved å ha mindre grupper og ha faste ansatte for hver gruppe/klasse, heter det i veilederen.

Myndighetene ber skolene organisere i mindre grupper, for eksempel maksimalt 15 elever per lærer for 1.–4. trinn, og maksimalt 20 elever per lærer på 5-7. trinn.

Fakta om smitteveilederen for SFO og barneskolen

I den nye smitteveilederen gir myndighetene råd til SFO og barneskolen blant annet om det følgende:

– Å sikre gode rutiner for håndvask og sørge for nok desinfiserende utstyr.

– Å organisere i mindre grupper, for eksempel maks 15 elever for 1.–4. trinn og 20 elever for 5.–7. trinn.

– Å la elevene være mye ute i undervisningen og på SFO, og unngå store samlinger.

– Å sørge for at elevene har fast plass med god avstand.

– Å ha gode rutiner for måltider og begrense deling av mat.

– Å ha ulike tidspunkt for friminutt, og hjelpe elevene til å holde avstand.

– Å begrense deling av utstyr, og at utstyr som deles må vaskes godt.

– Å begrense bruk av offentlig transport til og fra skolen så mye som mulig.

Kilde: Kunnskapsdepartementet.

Kommentarer til denne saken