Anleggsarbeid fører til nytt kjøremønster

STENGT: Fra mandag 31. august vil denne delen av Gravdalsgata bli stengt, og omkjøring skiltet.

STENGT: Fra mandag 31. august vil denne delen av Gravdalsgata bli stengt, og omkjøring skiltet. Foto:

Mandag starter arbeidet med å forbedre ledningen til vann, avløp og overvann i Gravdalsgata. Det vil medføre endret kjøremønster.

DEL

Prosjektet har som hovedmål å koble sammen Buksnes- og Ballstad vannverk, sanere gamle avløp- fellesledninger og etablere nye separerte ledninger for overvann og spillvann.

Dette gjøres for å forsterke vannforsyningen for innbyggere og industri på Gravdal og Ballstad, både kapasitet- og kvalitetsmessig. Det skal også være med på å rydde opp i avløpssituasjonen i Buksnesfjorden i henhold til hovedplan avløp.

Det er Thore Magnussen og Sønn AS skal utføre jobben for Vestvågøy kommune, som tar sikte på å forbedre ledningsnettet til vann, avløp og overvann i Gravdalsgata.

Entreprisen starter ved Leirelva og avsluttes ved kryss Gravdalsgata/Risaksla, traseen er om lag 650 meter lang. Arbeidene skal være ferdigstilt til 01.06.2021.

– Arbeidene deles inn i 4 faser, hvor arbeidene skal starte med fase 1 fra kryss Abelveien/Gravdalsgata og opp til kryss Sykehusbakken. Arbeidene til denne fasen skal starte 31.08.20 og ferdigstilles 01.11.20. I denne perioden blir denne del av Gravdalsgata stengt. Målsettingen er å få asfaltert denne strekningen før vinteren., opplyser Dag R. Mørch Thore Magnussen og Sønn AS.

Fase 2 vil starte umiddelbart etter fase 1 og går fra kryss Sykehusbakken/Gravdalsgata fram til kryss ned mot Bunnpris. Oppdatert kjøremønster for fase 2 i prosjektet vil bli kommunisert til berørte parter i løpet av uke 44/2020.

Thore Magnussen og Sønn AS ser fram til et godt samarbeid med alle berørte etater, næringsliv og befolkning på Gravdal i anleggsperioden. I samråd med byggherre – Vestvågøy kommune, så legges det ut informasjon fortløpende på følgende nettadresse: https://www.vestvagoy.kommune.no/vei-vann-og-miljo/prosjekt-va-gravdal/. Her vil du finne nyttig informasjon om prosjektets framdrift og status. Her finner du også kontaktinformasjon til sentrale aktører i prosjektet, opplyser entreprenøren.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken