I høst hadde påtalemyngdihetene i Nordland besluttet at en mann skulle pågripes og boligen skulle ransakes. Politiet i Nordland iverksatte beslutningen, og en politipatrulje ankom boligen til mannen tidlig en formiddag. Et annet familiemedlem bodde på samme adresse. Politipatgruljen som kom var uniformert.

Mannen som skulle pågripes følte at oppmøte av uniformert politi var krenkende. Han anmeldte politiet til Spesialenheten for politisaker for grovt uaktsom tjenestefeil.

Spesialenheten har behandlet anmeldelsen.

- Politiet skal opptre saklig, upartisk og med omtanke for personers integritet, slik at den som er gjenstand for inngrep fra politiet ikke utsettes for offentlig eksponering i større grad enn gjennomføringen av tjenestehandlingen krever. Oppmøte av politi vil ofte i seg selv bli lagt merke til. Bruk av for eksempel sivilt antrukket politi og bil vil kunne redusere oppmerksomheten. Spesialenheten iverksatte imidlertid ikke etterforsking da det uansett ikke var sannsynlig at politiet hadde opptrådt på en måte som kunne lede til straffansvar, skriver Spesialenheten i sin avgjørelse.

Saken ble henlagt uten etterforskning.

Spesialenheten for politisaker er en uavhengig og riksdekkende etterforskings- og påtalemyndighet, som behandler anmeldelser mot ansatte i politiet og påtalemyndigheten.