I høst gjennomførte en patrulje fra Nordland politidistrikt en aksjon i et bolighus. Politiet fant et våpenskap som sto ulåst. Mannen ble anmeldt for dette, og fikk senere et forelegg for brudd på våpenloven.

Anmeldte politiet

Mannen avviste at våpenskapet sto ulåst, og mente at det var politiet som hadde brutt opp skapet. Han anmeldte politiet til Spesialenheten for politisaker for tjenestefeil ved falsk anmeldelse om at hans våpenskap stod ulåst da politiet gjennomførte aksjon hjemme hos ham.

Han anmeldte også en av politibetjentene for at han for 5-7 år siden ga taushetsbelagte opplysninger om mannen til to andre personer. Mannen mente at politibetjenten skulle ha opplyst at mannen var dømt for overtredelse av våpenloven, grov vold og brudd på narkotikalovgivningen.

Foreldet

Spesialenheten for politisaker har behandlet saken.

- Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking om påstanden om at politiet hadde brutt opp våpenskapet og uriktig hadde anmeldt mannen for ulovlig oppbevaring av ammunisjon. Det var Spesialenhetens vurdering at det ikke var sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Mannen har ikke vedtatt forelegget han er ilagt for brudd på våpenloven, og spørsmål om vilkårene for straff er oppfylt, vil bli behandlet i tingretten. Når det gjaldt anmeldelsen mot politibetjenten for brudd på taushetsplikten, var det i vurderingen av ikke å iverksette etterforsking sett hen til at en eventuell overtredelse av straffeloven § 209 er foreldet, heter det i avgjørelsen.

Saken ble henlagt uten etterforsking.

Spesialenheten for politisaker er en uavhengig og riksdekkende etterforsknings- og påtalemyndighet, som behandler anmeldelser mot ansatte i politiet og påtalemyndigheten.