Høsten 2021 fikk politiet i Nordland en bekymringsmelding om den psykiske helsen til en mann i politidistriktet. En politipatrulje dro til mannens bolig. Her måtte de bryte opp ytterdøra for å komme seg inn, og personen ble lagt i bakken. Personen ble så tatt med til lege mot sin vilje.

Etter hendelsen så anmeldte personen polititjenestepersonene til Spesialenheten for politisaker. Anmeldelsen gjaldt kroppskrenkelse og unødig maktbruk. Dette etter at politiet hadde brutt opp ytterdøren til hans leilighet, tatt ham med til lege mot hans vilje og for å ha stukket ham med stål i huden.

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsnking.

- Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Det var ikke holdepunkter for at politiets oppgaveløsning eller maktbruk var av en slik karakter at det kunne medføre straffansvar. Foranledningen for politiets oppdrag og beslutningen om å bryte opp døren til leiligheten var melding om bekymring for psykisk helse. Dette samt mannens adferd på stedet var bakgrunnen for den fysiske maktbruken mot ham og transporteringen til legevakten. Saken er henlagt uten etterforsking, heter det i avgjørelsen til Spesialenheten.

Spesialenheten er en uavhengig og riksdekkende etterforsknings- og påtalemyndighet, som behandler anmeldelser mot ansatte i politiet og påtalemyndigheten.

Les også: Anmeldte politiet etter ransaking: - Svært krenkende

Les også:Tatt for ulovlig fiske – anmeldte politiet