Tidligere i høst ble en mann fra Nordland pågrepet av politiet. I etter kant har han anmeldt anmeldte polititjenestepersonene fra Nordland politidistrikt til Spesialenheten for politisaker for overdreven bruk av makt mot ham og mangelfull oppfølgning av hans helse, i forbindelse med at han ble pågrepet.

Kastet telefon og veltet bord

Mannen opplyste i anmeldelsen at han ble redd, fikk panikk og kastet sin telefon i golvet og veltet et bord da han skulle pågripes.

Han oppfattet at tjenestepersonene var bevæpnet, og at de ropte høyt, både til ham og til hverandre. Han mente videre at hans sønn ble redd for at skulle få hjerteinfarkt. Han mener at politiet nektet han å ringe til sin advokat og at han ble nektet å hente sine faste medisiner. Han mente videre i anmeldelsen at han burde ha blitt kjørt til sykehus, ikke til et legekontor.

-Ingen bevis

Spesialenheten for politisaker har nå behandlet saken.

– Det var besluttet at mannen skulle pågripes fordi han var mistenkt for vold mot et familiemedlem. Patruljen reiste derfor hjem til han. Spesialenheten legger til grunn at tjenestepersonene brukte makt mot han ved å ta tak i armene hans. Bakgrunnen for dette var at mannen ble hissig. Han kastet mobiltelefonen i golvet og veltet et bord. Det er ingen bevismessige holdepunkter for at tjenestepersonene brukte mer makt mot han enn det som var nødvendig og forholdsmessig i situasjonen, heter det i beslutningen fra Spesialenheten.

Henlagt

De mener videre at tjenestepersonene slapp grepet da de fikk opplysninger om at han nylig hadde blitt operert.

– Politiet kontaktet AMK og rekvirerte ambulanse. Imidlertid ønsket han ikke å samarbeide, og nektet å gi relevante opplysninger om sin helsetilstand og medisinbruk. Ambulansen fulgte bak politibilen under kjøreturen til legekontoret av hensyn til hans helsesituasjon. Han ble løslatt etter avhør senere samme dag. Det var ikke holdepunkter for at tjenestepersonene hadde opptrådt straffbart ved sin håndtering av han eller for øvrig ved gjennomføringen av tjenesteoppdraget. Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist, heter det i avgjørelsen til Spesialenheten.

Spesialenheten for politisaker ble opprettet 1. januar 2005 og har som oppgave å etterforske saker som gjelder spørsmålet om ansatte i politiet eller påtalemyndigheten har begått en straffbar handling i tjenesten.

Enheten er ikke en del av politiet, men en uavhengig organisasjon som administrativt er underlagt Justisdepartementet og faglig underlagt Riksadvokaten.