Litt etter klokken 15.00 torsdag fikk Hovedredningssentralen melding om at en båt hadde gått på grunn på Måløyskarholmen. Måløyskarholmen ligger vest av Leinesfjorden i Steigen kommune.

Vakthavende redningsleder Håkon Kjølmoen ved HRS opplyser at de har sendt to redningsskøyter til stedet.

– Vi har nettopp fått melding om hendelsen. Redningsskøytene fra Bodø og Svolvær er på tur. Det er fem personer om bord. Det skal ikke være noe dramatikk. Det er fint vær i området, sier Kjølmoen til Lofotposten rundt klokken 15.30.

Klokken 15.45 er en oppdrettsbåt kommet til havaristen.

Klokken 16.00 er også en fiskebåt kommet til stedet.

Klokken 16.21 opplyser vakthavende ved HRS at redningsskøytene «Sundt Flyer» og «Hans Herman Horn» er kommet til stedet.

– En fiskebåt har fått tamp i båten, og holder den litt ifra. Skipperen på båten sier at de fem om bord har det etter forholdene bra. Han sier at båten står godt fast. Nå anser vi ikke dette som noen nødssituasjon, sier redningslederen.

Han sier at det nå er laveste lavvann.

– Om det blir gjort forsøk på å dra båten av vet vi foreløpig ikke. Det blir en vurdering som blir gjort av dem som er der ute, sier redningsledere.

Det er «Anna Rogde» som er gått på grunn.

– Jeg kan bekrefte at det er «Anna Rogde» som er gått på grunn. De fem om bord har det etter forholdene bra. Foreløpig er det ingen ting som tyder på hun tar inn vann. Det er fjære sjø, og det vil bli tatt en vurdering om når hun skal trekkes av grunnen, sier Katie Payne som er avdelingsleder ved Sør Troms museum.

Litt over klokken 18.30 fløt skuta igjen.

- Vi lå bare å holdt på båten, og da sjøen flødde fløt hun selv av der hun sto. Hun går nå for egen maskin til Svolvær der hun skal på slip. Vi eskorterer henne over fjorden, opplyser skipperen på "Sundt Flyer".

Anna Rogde» er bygget i 1868, og er verdens eldste seilende skonnert. Den er eid av stiftelsen Anna Rogde, men driftes av Sør-Troms museum.

I følge hjemmesiden til "Anna Rogde" var de på tur til Bodø der de skulle plukke veteransoldater fra veteranforbundet SIOPS som skulle ut på sin årlige tur.