Avdelingsdirektøren har ansvar for drift og utvikling av Lofotmuseet, Lofotakvariet, Galleri Espolin og Lofoten Krigsminnemuseum.

– Museum Nord kan med glede melde at Anne Lise Fløttum har takket ja til stillingen som avdelingsdirektør for Museum Nord avd. Vågan, melder markedssjef Hege Eilertsen i Museum Nord i en pressemelding tirsdag.

Fløttum får også en sentral rolle i arbeidet med SKREI-senteret i Storvågan.

– En viktig oppgave er å bidra til realiseringen av SKREI – det nye kunnskaps- og opplevelsessenteret som planlegges i Storvågan, heter det videre fra Museum Nord.

Fløttum er cand. philol i arkeologi og høyskolekandidat i kulturarbeid. Hun arbeider i dag ved Oppdal Kulturhus KF, og bor på Oppdal.

– Med en mangfoldig bakgrunn innen kulturarbeid generelt museumsarbeid, reiseliv, arkeologi samt diverse kultur- og naturarvsprosjekter mener vi at Anne Lise vil tilføre Museum Nord brei kunnskap og bidra til så vel utvikling av eksisterende anlegg så vel som realiseringen av SKREI.

Den nye avdelingsdirektøren er på plass hos Museum Nord i løpet av september.