Spesialenheten for politisaker er en uavhengig og riksdekkende etterforsknings- og påtalemyndighet, som behandler anmeldelser mot ansatte i politiet og påtalemyndigheten.

Anmeldt

En mann bosatt i Nordland anmeldte en tjenesteperson i Nordland politidistrikt for å ha omskrevet/forfalsket anmeldelsen han sendte henne, og for at hun deretter henla saken på mangelfullt grunnlag uten å oppgi noen begrunnelse.

I Spesialenhetens vurdering heter det at anmeldelsen mannen leverte til tjenestepersonen rettet seg mot en annen stat, herunder både borgere, sosialtjenester, politi, advokat og domstoler, for forbrytelser mot menneskeheten mot ham og hans datter som har statsborgerskap i dette landet. Handlingene var foretatt i dette landet. Han anførte at norsk politi var forpliktet til å etterforske forholdene gjennom Romatraktaten.

Fikk ikke medhold

I avgjørelsen til Spesialenheten kommer det fra at tjenestepersonen registrerte hans anmeldelse som «anmeldelse av tjenestefeil», og påtalemyndigheten besluttet at den skulle henlegges.

– Tjenestepersonen underrettet han om dette, og opplyste ham om at norsk politi ikke kunne etterforske forhold skjedd i utenfor Norge, og at anmeldelsen måtte rettes til politiet i det aktuelle landet. Spesialenheten fant ikke at tjenestepersonens saksbeskrivelse ved registreringen av anmeldelsen hadde betydning for den videre håndteringen av saken. Beslutningen om henleggelse var videre i tråd med gjeldende bestemmelser om jurisdiksjon. Anmelder var gitt tilstrekkelig veiledning fra politiets side om hvordan han skulle gå fram videre. Det er r ikke sannsynlig at denne tjenestepersonen eller andre tjenestepersoner i politiet eller påtalemyndigheten hadde opptrådt straffbart. Saken er henlagt uten etterforskning, heter det i avgjørelsen til Spesialenheten.