Organisatoriske og tekniske forhold har bidratt til at barnevernstjenesten i Vest-Lofoten har vært mindre tilgjengelig enn de i realiteten har vært. Det framgår av svaret fra barnevernstjenesten i forbindelse med at Statsforvalteren i Nordland i mars ba om forklaring på at henvendelser fra foreldre ikke ble besvart.

– Tilbakemeldingen fra ansatte er at de ikke kjenner seg igjen i beskrivelsen av tilgjengeligheten til tjenesten. Ansatte uttrykker at de ikke opplever å være utilgjengelig for barn, foreldre, eller samarbeidspartnere. Tvert imot så har ansatte fått tilbakemelding om at de gjennom å ha fått egne jobbtelefoner har fått økt sin tilgjengelig. Barn, foreldre og samarbeidspartnere kan ringe direkte til den de ønsker kontakt med og sende sms dersom kontaktpersonen er opptatt, heter det i svaret.

I brevet viser de til at omlegginger av rutiner og nye systemer kan ha gjort at noen henvendelser ikke er besvart, både telefonisk og via brev. Ifølge barnevernet er dette forhold som enten er eller skal rettes om kort tid.

Les også: Statsforvalteren bekymret: Lofoten barnevern svarer ikke på henvendelser