Torsdagens paneldebatt på Leknes handlet om Lofoten, og hva partiene mente var viktig å snakke om i en av de få regionene i Nord-Norge som faktisk kan vise til vekst. Det er en høyst betimelig og aktuell debatt, rett før valget - med de som faktisk skal stake ut kursen videre.

Lofoten er en region der de to store kommunene Vågan og Vestvågøy er unntakene i nord med folketallsvekst, selv om den også ærlig talt ikke er spesielt høy. Det er også andre steder i fylket og landet der de største politiske slagene oppleves å stå. De store velgermassene er også andre steder enn Lofoten.

Det bar diskusjonen, i likhet med valgkampen for øvrig, litt preg av torsdag kveld. De siste ukene har politikerne reist rundt i Lofoten for å møte folk og forsøkt å komme i avisen med ulike utspill. Det har ikke vært mye spenstige verken forslag, utspill eller debatter. Selv ikke da statsministeren var innom.

En kunne også ane en viss uro da det ble lagt vekt på at debatten ikke skulle være en kopi av en debatt nasjonalt. I en stadig mer profesjonalisert politisk debatt handler det om å ikke si noe som som avsporer budskapet. Derfor var det nesten smått oppsiktsvekkende da Høyre nesten beklaget behandlingen av Ballstad havn.

Høyre beklager nok også at ikke flere er mer begeistret. Det fremstår lite sannsynlig at Erna Solberg blir statsminister for tredje gang. Historisk sett er det vanskelig å se for seg 12 år på rad, og bare ønsket om noe nytt kan bidra på toppen av de faktiske sakene.

Partiet skiftet ut hele mannskapet i Nord-Norge foran valget. Likevel er målingene dårlige. På Amedias måling kommer Høyre ut med 14 prosent, det er en solid nedgang fra valget i 2017. Det bør indikere at en ting er å kvitte seg med noen syndebukker, noe annet er hvilken politikk man faktisk fører og hvordan en fremstår.

Den tidligere diplomaten Bård Ludvig Thorheim er Høyres nye mann i Nordland. Han har i likhet med Mona Fagerås i SV forstått at det handler vel så mye om det etterlatte inntrykket av deg som politiker, og ikke bare kranglingen om de faktiske sakene. I debatten Thorheim den mest offensive - og også den som heller ikke hadde noe å tape på å gå knallhardt ut, med en så krevende valgkamp, og som helt ny og fersk med behov for å markere seg.

Thorheim har også vært så mye i Lofoten i valgkampen, at det er opplagt at han ikke vil ha stemplet som importert Bodø-søring på seg. Høyres budskap er at det går bra i nord, men det er lett å si i de kommunene der folketallet faktisk går opp og der byer og tettsteder ligger nokså tett på hverandre. Rødt løftet da betimelig nok også inn at regionen klarer seg bra, selv om oljetilhengerne fryktet konsekvensene av å si nei til olje dengang det var aktuelt.

Samferdsel i Lofoten var blant de lokale temaene som både er høyst aktuelt, og som også skapte diskusjon i panelet torsdag.

I vår kappes politikerne om å love satsinger og penger til vei, flyplasser og havner. Da hele kalaset skulle behandles i Stortinget, endte det med en Nasjonal Transportplan som ble totalt kaos uten et samlet flertall bak. Signalene torsdag er at E10 fortsatt har bred støtte, men ny flyplass på Leknes er i alle tilfelle skjøvet ut i tid og er ikke like solid enighet om.

En av de viktigste konfliktlinjene i norsk politikk handler om hva en skal gjøre for miljø og klima - og når. Eller om man skal gjøre noe i det hele tatt.

Høyre mener Lofoten kan vokse og kutte utslippene - og at det er denne regionens tur nå. Det er mulig Thorheim har sett at Lofoten selv prøver å forene kutt i utslipp med flere turister som skal flys inn gjennom regionens omfattende og paradoksale satsing på de grønne øyene. Å si ja til alt samtidig er som kjent en krevende øvelse.

For de partiene som er avhengig av en god slump klima- og miljøbevisste velgere vil det være vanskelig å godkjenne flere storflyplasser på kort sikt - etter at dagens regjering har bygd to nye i Nordland. Utviklingen på elektriske fly er også i en tidlig fase, men vil åpenbart forandre mye. Dessuten skal mye annet finansieres - og Lofoten er fortsatt en samling relativt tynt befolkede skjær.

Ei ny regjering er også høyst usikkert sammensatt. Ap la torsdag vekt på at de mener vei og fly er viktig, men i rett rekkefølge. Partiet må også samarbeide med partier som ønsker et sterkere miljøfokus til venstre for seg.

I Lofoten er debattene om de store lokale sakene stilnet av, dermed sitter vi igjen med de samme ideologiske forskjellene og lovnadene som mange andre steder i landet og langs kysten.

Den politiske debatten internt i Lofoten er tam og lavmælt - og regionen befinner seg i et politisk vakuum. Dermed blir det ingen store diskusjoner som gir gjenklang nedover til Oslo, ingen store saker eller spørsmål som skaper engasjement lokalt.

Det er likevel et godt tegn at debatten trakk så mye folk at det måtte bæres inn ekstra stoler, der viser at politikk faktisk også betyr mye for folk - og at de vil vite hvem de skal ringe til når det drar seg til etter valget.