I Hurdalsplattformen kan vi lese følgende;

Regjeringa vil føre en ambisiøs og offensiv kunnskapspolitikk og bygge sterke profesjonsutdanninger av høy kvalitet i hele landet. Derfor vil vi styrke det regionale utdanningstilbudet for at utdanning og at livslang læring er tilgjengelig der folk bor. Regjeringspartiene vil stille tydeligere nasjonale krav til universitet og høgskoler om regionalt nærvær for å styrke det desentraliserte tilbudet og møte regionale kompetansebehov innenfor høyere utdanning.

I behandling av revidert nasjonalbudsjett ble det et flertall på Stortinget bak en merknad for å be regjeringen vurdere tildeling av studieplasser så snart det var mulig - og når en avtale med et universitet eller høgskole var klar. Det foreligger en intensjonsavtale om sammenslåing med Universitetet i Tromsø, men denne er avhengig av at staten finansierer studieplassene.

Skolen, Vågan kommune og et enstemmig Fylkesting har bedt om er at det i statsbudsjettet bevilges penger til Universitetet i Tromsø for finansiering av studieplasser i Kabelvåg.

Høyre, V og KrF prioriterte ikke Nordland Kunst- og filmhøgskolen i sitt siste statsbudsjett. Heller ikke Senterpartiet og Arbeiderpartiet har prioritert Nordland Kunst- og filmhøgskolen i sine endringer av statsbudsjettet som kommer 8. november.

Studiet ved Nordland kunst- og filmhøgskole er et unikt høgskolestudium i Norge og har stor nasjonalt og internasjonal rekkevidde. Utdannelsen bygger opp miljøer som preger norsk film og kunstmiljø. Det er derfor bemerkelsesverdig at Ola Borten Moe ikke ser at det foreligger et særlig samfunnsmessig behov for utdanningen og med denne begrunnelse ikke ønsker å finansiere studieplasser i Kabelvåg. Beslutningen kommer fra en statsråd i SP, et parti som ha reist land og strand rundt og snakket om betydningen av desentraliserte tilbud. Større mageplask må vi lete lenge etter.

Arbeiderpartiet har også vært høyt på banen, men det ser ikke ut til at Vågan Arbeiderparti eller Nordland Arbeiderparti har en stemme i den nye regjeringen.

SV er skolens siste håp. Mona Fagerås, og forhandlingsleder Torgeir Fylkesnes kan klare det. Hvis ikke blir også SV «svarteper». SV er vage med forhåpninger og lover ingen ting. Budsjettet står og faller ikke med skolen sier Mona Fagerås. Denne er tydelig at skolen ikke er et ultimatum for SV.

For Senterpartiet og Arbeiderpartiet er utfallet dramatisk. Blir skolen lagt ned får dette konsekvenser for partiene ved neste kommunevalg. Kabelvåg kommer aldri til å tilgi at skolen blir lagt ned.