Gå til sidens hovedinnhold

Ap, Sp, SV og Rødt - hvorfor legge ned Vågan Eiendom KF, et kommunalt foretak som fungerer?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vågen Eiendom KF sitt oppdrag er å eie, forvalte, drifte, vedlikeholde og utvikle kommunale bygnings- og eiendomsmasse etter forretningsmessige prinsipper, herunder ivareta kommunenes byggherrefunksjon og være kompetansesenter innen leie av lokaler.

Ap, Sp, SV og Rødt har bestemt at de kommunale foretakene skal evalueres, hvorav Vågan Eiendom KF er det første som er blitt vurdert.

Evalueringen av foretaket ble gjennomført av ekstern konsulent. Rapporten fra ekstern konsulent konkluderer med at selskapet og selskapets ansatte gjennomfører sitt oppdrag på en meget profesjonell måte. Rapporten viser dog til noen utfordringer:

Den ene utfordringen er at foretaket (dvs. Vågan Kommune) har 7000 m2 for mye sammenlignet med sammenlignbare kommune. Dette resulterer i en ekstrakostnad på 7 mill.kr, til rente og avdrag, og til drift og vedlikehold. Arealene er i hovedsak relatert til kommunens desentraliserte skolestruktur, som har resultert i nye og oppgraderte skolebygg i de fleste bygdene i Vågan kommune. Det at foretaket må forvalte 7000m2 mer enn nødvendig, er en politisk beslutning.

Den andre utfordringen er at når kommunens budsjett fastsettes, så får ikke foretaket nok penger til drift- og vedlikehold av bygninger. Slik har det vært mange år, og alle politikere i Vågan kommune er klar over at foretaket får for lite penger til drift- og vedlikehold av bygg. Resultatet er byggene ikke blir tatt vare på, får en kortere levetid og et verditap. Foretaket har i alle år rapportert om at byggene forfaller, men politikerne har ikke funnet tilstrekkelige midler for å avhjelpe situasjonen. Det at foretaket mangler penger til vedlikehold av bygg, er en politisk beslutning.

Ap, Sp, Sv og Rødt har bestemt at foretaket skal oppløses og at forvaltning av bygg skal ligge i Vågan kommune og direkte under kommunaldirektørens ansvar. Vil dette endre noe av de to nevnte utfordringen. Svaret er nei.

Hva er det som driver beslutningstakerne? La oss se hvordan en av aktørene argumenterer. La oss sette lupen på hovedtillitsvalgt Lasse Nordby, som skal ivareta foretakets ansatte. Det skal bemerkes at foretakets ansatte og tillitsvalgte (med unntak av Lasse Nordby) ønsker ingen endring. De ønsker å beholde Vågan Eiendom KF slik det er i dag, og viser til at de skapt ett arbeidsmiljø med samhold, tilhørighet, åpenhet, god service og er stolte av den virksomhet de drifter.

Lasse Nordby derimot viser til at det i rapporten pekes på at foretaket burde ha et mer profesjonelt styre og sier følgende (sitat);

«Det framkommer ønske om et mer profesjonelt styre. Dersom styreleder og nestleder hentes fra det private, mener Fagforbundet at dette vil føre til mer privatisering og konkurranse utsetting av kommunale tjenester. Dette er ikke ønskelig.

Dette er en meget merkelig begrunnelse. Det er også første gang jeg har hørt, at kompetanse er farlig. Lasse Nordby mener at dagens styre ikke er profesjonelt. Tja, jeg ville vel ikke definert dagens styremedlemmer som lite profesjonell, men han om det.

Det som er viktig er at eier (dvs. Vågan kommune) velger et styre bestående av personer som har forskjellig kompetanse og ikke velger styremedlemmer med utgangspunkt i et valgresultat.

Så hevder Lasse Nordby, at en bedre sammensetning av kompetanse i et styre resultater i privatisering og konkurranse utsetting av tjenester. Snakk om å se spøkelser på høylys dag.

Foretaket har vedtekter fastsatt av kommunestyret og får sitt oppdrag og rammer av Vågan kommune. Hvordan i all verden kan kompetanse føre til privatisering i et selskap som er direkte styrt av Vågan kommune? Jeg kunne forstått Lasse Nordby sin argumentasjon dersom vi hadde endret foretaket fra et kommunalt foretak til en annen selskapsform.

Nei, Lasse Nordby, dette er en dårlig forklaring. Jeg tenker at du er kjøpt av AP, SP, SV og Rødt sin fanatiske ideologi, som er at all kommunal virksomhet skal skje i regi av kommunen, og det er forklaringen for at disse partiene har bestemt å avvikle Vågan Eiendom KF.

Dette til tross for at foretaket og foretakets ansatte leverer iht. sitt oppdrag.

Kommentarer til denne saken